گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

News
2018-10-09

بازديد مدير کل فرودگاههاي استان از فرودگاه کلاله

مدير کل فرودگاههاي استان گلستان پيش از ظهر امروز با حضور در فرودگاه کلاله، از بخش هاي مختلف اين فرودگاه بازديد کرد.
2018-08-26

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اراضي کشاورزي فرودگاه گرگان و کلاله

اداره کل فرودگاههاي استان در نظر دارد اراضي کشاورزي قابل کشت فرودگاه هاي گرگان و کلاله را از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی