گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

News
2018-08-26

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اراضي کشاورزي فرودگاه گرگان و کلاله

اداره کل فرودگاههاي استان در نظر دارد اراضي کشاورزي قابل کشت فرودگاه هاي گرگان و کلاله را از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.
2018-03-12

آغاز فروش بليط پرواز تهران_کلاله_تهران

فروش بليط پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) در مسير تهران_کلاله_تهران آغاز شد.
2018-01-20

از سرگيري پروازهاي فرودگاه کلاله با شاپرک هاي هما

آيين پرواز افتتاحيه در مسير تهران_کلاله_تهران توسط شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي در فرودگاه کلاله برگزار شد.
2017-10-02

بازدید معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه کلاله

عضو هیئت مدیره و معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه کلاله بازدید کرد.
دسترسی به فرودگاه
امکانات رفاهی